מעבר לתפריט ראשי מעבר לתפריט תחתון

תקנון

תקנון אתר  חברת טופ טן

 

מבוא:

בתקנון זה, לשון יחיד משמע גם לשון רבים ולהיפך, ולשון זכר משמע גם לשון נקבה, ולהיפך, לפי המקרה.

 

1.

אתר אינטרנט זה שכתובתו https://www.topten-fashion.com, מצוי בבעלות ומנוהל ע"י חברת  טופ טן אביזרי אופנה בע"מ ח.פ. 513579136 מרחוב העמל 24, ראש העין (להלן: "החברה"/"חברת טופ טן").

 

חברת טופ טן  הנה חברה לממכר מגוון אביזרי אופנה, במחירים נוחים לכל כיס, במסגרת סניפים המצויים בפריסה ארצית.  

אתר החברה המשמש להצגת מידע, בין היתר, אודות פעילות החברה, מדיניות הפרטיות שלה, מבצעים ותקנוני מבצעים, הצעות המכר הקבועות של החברה, רשימת סניפים והנגשה, מדיניות הביטול וההחלפות הנהוגה בסניפים, דרכים ליצירת קשר עם החברה ועוד. האתר אינו פועל כחנות מקוונת ולא ניתן לרכוש בו את מוצרי החברה.

 

כל אדם המבקר באתר ו/או העושה בו שימוש, יקרא בתקנון זה: "המשתמש" ו/או "המבקר באתר".

 

2.

החברה משתייכת לקבוצת חברות קסטרו הודיס, הכוללת את החברות: הודיס בע"מ, טופ-טן אביזרי אופנה בע"מ, קרולינה למקה בע"מ, אורבניקה (אורבניקה (פאלו) ריטייל בע"מ), א.ר. קוסמטיקה בוטנית בע"מ (המותגים קיקו מילאנו ו-YVES ROCHER), קסטרו מודל בע"מ, וכן כל חברה/מותג אחרים שיתווספו לקבוצה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של קבוצת קסטרו הודיס – בתקנון זה יקראו יחד ולחוד "הקבוצה".

 

3.

התקנון הינו הסכם מחייב בין המשתמש לבין החברה ו/או הקבוצה ו/או הנהלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או כל מי מטעמם. 

 

בעצם עשיית שימוש באתר, המשתמש מאשר כי קרא בעיון את כל הוראות התקנון במלואן, והוא מודע לתנאים החלים בעת ביצוע פעולה מכל סוג באתר ומסכים לתנאים אלו לגבי כל פעולה כאמור. המשתמש מתחייב שלא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד הנהלת האתר ו/או החברה ו/או הקבוצה ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם, הנוגעת להוראות התקנון ו/או כל הנובע מהן ו/או לפעילות האתר על פי התקנון.  

 

החברה ו/או הקבוצה תהיינה רשאיות לשנות את תנאי התקנון מעת לעת, ובלבד ששינוי כאמור לא יחול על הזמנות שנערכו ונסתיימו במלואן טרם עריכת השינוי. באחריות המשתמש לשוב ולבדוק את הוראות התקנון ומדיניות הפרטיות [לינק] בכל ביקור באתר ו/או טרם ביצוע כל פעולה בו.

 

יש לעשות שימוש באתר ובשירותיו, למטרות חוקיות בלבד ולמטרות שלשמן נועד האתר בלבד.

 

השימוש באתר

 

1

רשאי לבצע פעולות באתר רק משתמש העומד בתנאים שלהלן (כולם או חלקם, לפי העניין):

 

 

1.1

מי שכשיר משפטית ורשאי לבצע פעולות משפטיות. קטין (מי שגילו נמוך מ-18) רשאי לבצע פעולות באתר אך ורק בכפוף להסכמת ההורה (או אפוטרופוס אחר שלו) לכל תנאי התקנון וקבלת אישורו לכל פעולה באתר.  

בעצם עשיית השימוש באתר מצהיר המשתמש, כי הינו בגיר וכשיר, או, לחילופין, כי קיבל את הסכמת הוריו (או אפוטרופסיו) לעשיית השימוש באתר. אם הנך קטין ולא קיבלת הסכמת הורה, או אפוטרופוס, אינך רשאי לבצע כל פעילות באתר.

 

 

1.2

מי שהינו בעל תיבת דואר אלקטרונית פעילה ברשת האינטרנט.

 

 

1.3

מי שקרא את התקנון בעיון ומסכים לכל הוראותיו.

משתמש אשר אינו מסכים לאיזו מהוראות התקנון מתבקש להפסיק באופן מידי את השימוש באתר.

משתמש אשר אינו מבין איזו מהוראות התקנון ו/או סבור כי הוראה מסוימת משתמעת לשתי פנים- מתבקש ליצור קשר עם שירות הלקוחות של החברה, בהתאם לפרטים המופיעים בסיפא של התקנון, לצורך קבלת הסבר, לפני עשיית שימוש כלשהו באתר.

 

2.

החברה ו/או הקבוצה תהיינה רשאיות לשנות מעת לעת את תנאי השימוש באתר, מבנה האתר, מראה האתר, היקף וזמינות השירותים הקיימים בו (ככל וקיימים) וכן תהיינה רשאיות לשנות מעת לעת כל היבט אחר הקשור באתר ובתפעולו, והכל מבלי שתהא מחויבת להודיע על כך למשתמש , מראש.

 

הצעות מכר קבועות

 

1.

החברה מקדישה מאמצים רבים לשם יצירת מדיניות מחירים הוגנת ומשתלמת ללקוחותיה. כדי לשקף זאת, נבנו הצעות המכר הכמותיות המוצעות בסניפים, המעניקות מחיר נוח במיוחד ברכישה של מספר פריטים ביחד (מאלו המשתתפים בכל הצעה והצעה). הצעת המכר הכמותית, מאפשרת הוזלה משמעותית של המחיר, לעומת מכירה רגילה של כל פריט כבודד.

 

לכן, החברה פועלת, לטובת לקוחות שמעוניינים להוזיל את עלויות הרכישה, על ידי ניצול היתרונות שמאפשר רכש של כמות גדולה יותר של מוצרים בעסקה אחת, ומציעה הצעות מכר כמותיות כדוגמת "2 ב-150 ₪ בקטגוריית תכשיטי הכסף וציפוי הזהב", "4 ב-100 ₪ על מגוון פריטים", פריט שני ב-50% הנחה וכיוצ"ב, כחלק ממדיניות התמחור הקיימת בסניפי החברה.

 

(להלן: "הצעות המכר הקבועות").

 

2.

יובהר ויודגש, כי הצעות המכר הקבועות הן אינן מבצע! כי אם הנחה כמותית המוצעת ללקוחות החברה, בעת רכישת מספר פריטים מאלו המשתתפים בכל הצעה והצעה, ובהתאם לתנאיה של כל הצעה.

 

תנאי הצעות המכר הכמותיות, מפורסמים באתר החברה https://www.topten-fashion.com/tqnvn-hcevt-mkr-kmvtivt
בכל מקרה של פרסום ו/או תקנון מבצע (או תקנון אחר) ו/או מידע (באתר או בסניפים), הסותרים את האמור בתנאי הצעות המכר הקבועות, הרי שהתנאים שבהצעות המכר הקבועות תיגברנה.

 

משלוח דואר פרסומי והשימוש במידע המתקבל

 

1.

דיוור פרסומי ו/או שיווקי, ישלח אל המשתמש ע"י החברה ו/או הקבוצה, באמצעות דוא"ל ו/או SMS, אך ורק אם המשתמש אישר קבלת דיוור פרסומי מהחברה ו/או הקבוצה בדרכים העומדות לרשותו. בעצם מתן ההסכמה לדיוור, מאשר כל משתמש ומביע את הסכמתו לקבלת דיוור פרסומי ו/או שיווקי מהחברה ו/או מהקבוצה ו/או מצד ג' עמו תתקשר החברה ו/או הקבוצה לשם כך, בדואר, במייל, במסרונים לנייד, או בכל מדיה אחרת.

המשתמש מתחייב שבכל מקרה בו יסמן או לא יסיר את סימון ה-V  מהתיבה, לפי העניין, כאמור לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או מי מחברות הקבוצה ו/או צד ג' כאמור ו/או הנהלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם, בנוגע למשלוח חומר שיווקי ו/או פרסומי אליו, באיזה מהאופנים המפורטים דלעיל.   

 

2.

השימוש במידע המתקבל

כמו כן, בנוסף לאמור לעיל, המשתמש מסכים לכך, שהמידע שייאסף וישמר במאגרי המידע של החברה ו/או הקבוצה, במסגרת התקשרותו עם החברה ו/או הקבוצה לרבות במסגרת רכישות מהחברה ו/או הקבוצה, בחנויות הרשתות ו/או במסגרת השימוש שיעשה באתר ובפלטפורמות הדיגיטליות והחברתיות של החברה ו/או לצורך קבלת חשבונית דיגיטאלית ו/או במסגרת הצטרפותו למועדון הלקוחות ו/או במסגרת הרשמתו לניוזלטר ו/או במסגרת השתתפותו במבצעים ו/או בקמפיינים מסוימים של החברה ו/או הקבוצה, יישמר וישמש בין היתר (לרבות באמצעות מסירתו לצורך ביצוע הפעולות שלהלן ע"י צדדים שלישיים), לניהול השירות וייעול הקשר עם המשתמש, לצרכים תפעוליים, שיווקיים, סטטיסטיים, מחקריים ומסחריים, טיוב והעשרת נתונים, וכן לעשיית שימוש בטכנולוגיות מתקדמות (דיגיטליות ואחרות), בין היתר לצורך דיוור של מסרים שיווקיים ופרסומיים המתואמים אישית למשתמש באמצעי המדיה החברתית השונים (כגון: פייסבוק, אינסטגרם וכיוצ"ב), וזאת לשם שיפור חווית המשתמש בכלל ושימושי המשתמש באתר בפרט ולעיבוד מידע למטרות אלו, והכל בהתאם למטרות המאגרים וכמפורט במדיניות הפרטיות של החברה ו/או הקבוצה.

 

 

ידוע למשתמש כי הקלדה באתר ו/או מסירה לחברה ו/או לקבוצה ו/או להנהלת האתר ו/או למי מטעמם של כל אלו, בכל דרך אחרת, של פרטים שגויים ו/או כוזבים ו/או בלתי מדויקים, של המשתמש ו/או של כל צד ג', מכל סיבה שהיא, בין אם בשוגג ובין אם במתכוון, הנה אסורה בתכלית האיסור ומהווה הפרה חמורה של תנאי תקנון זה.

המזמין יישא בכל אחריות, מפורשת ומכללא, ויפצה ו/או ישפה, לפי העניין, את החברה ו/או הקבוצה ו/או את מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה ו/או הנהלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם,  מיד עם הדרישה הראשונה לעשות כן,  בגין כל נזק (לרבות, אך לא רק, נזקים ישירים, עקיפים, נסיבתיים, תוצאתיים ופגיעה במוניטין), הפסד, אובדן, הוצאות, תביעות ודרישות, מכל מין וסוג, וכן הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, בגין כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה (לרבות של צדדים שלישיים כלפי החברה ו/או הקבוצה), הנובעת ממסירה מכוונת ע"י המשתמש, של פרטים שגויים ו/או כוזבים ו/או בלתי מדויקים, שלו ו/או של כל צד ג', באתר, אשר תביא לפגיעה בחברה ו/או בקבוצה ו/או באתר ו/או כל מי מטעמה ו/או לכל לקוח אחר ו/או צד ג' שהוא. 

 

3.

כמו כן, בעצם הגלישה באתר מאשר כל משתמש ומביע את הסכמתו לכך שפרטיו יאספו וישמרו בהתאם למדיניות הפרטיות של החברה ו/או הקבוצה, במאגר המידע שינוהל ע"י החברה ו/או הקבוצה ו/או במאגר המידע שינוהל ע"י  צד ג' עמו תתקשר הקבוצה לשם כך.

 

ביטול עסקה/החלפות של מוצרים שנרכשו בסניפי החברה   

 

ביטול עסקה ו/או החלפה של מוצרים שנרכשו בסניפי החברה, יתאפשרו בהתאם למפורט במדיניות ביטול עסקה והחלפות המפורסמת בסניפים ולדין [לינק].

 

 

כרטיסי מתנה/תווי קניה

 

 

לתשומת הלב - כרטיסי מתנה/תווי קניה, ניתנים לרכישה בסניפי החברה, והם ניתנים לשימוש ולמימוש בחנויות הרשת (כהגדרתן דלעיל) בלבד. כרטיסים קבוצתיים (המקנים זכות לרכישה בכל מותגי הקבוצה) יהיו ניתנים למימוש בנוסף לחנויות החברה והקבוצה התקנון, גם באתרי הרשתות קיקו מילאנו, איב רושה וקסטרו, ובאתרים אלו בלבד.

תנאי השימוש בכל כרטיס תו קניה או שובר מתנה יהיו לפי התנאים הרלבנטיים המוטבעים על הכרטיס/תו קניה ועל פי התקנון הרלבנטי אליו קיימת הפניה בחזית או בגב הכרטיס/תו הקניה.

 

הגבלת אחריות

 

1.

החברה עושה כל שביכולתה על מנת לספק למשתמש חווית שימוש איכותית ובטוחה באתר. עם זאת, האתר אינו חסין מתקלות ו/או בעיות ועשויה שלא להיות למשתמש גישה לאתר מעת לעת.

ידוע למשתמש, כי האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, ניתנים על-ידי החברה במצבם כפי שהם ובכפוף לזמינותם (As Is ו- As Available). החברה לא תישא בכל אחריות, מפורשת או משתמעת, בקשר עם תקלות ואי גישה אל האתר כתוצאה מאילוצים ואירועים שאינם בשליטת החברה, לרבות מגפות ואילוצים בריאותיים ו/או נזקי טבע ו/או אילוצים ביטחוניים לרבות מלחמות ו/או פעולות איבה ו/או כל גורם אחר של כוח עליון, לרבות בקשר עם כל תוכן או שירות (ככל וניתנים באתר), והתאמתם למטרה ספציפית ו/או לדרישות המבקר באתר.

המבקר באתר מצהיר ומתחייב בזה, כי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה באתר, לרבות בכל תוכן ו/או שירות בו, וכי ידוע לו שהחברה אינה אחראית, בין במישרין בין בעקיפין, לכל שימוש שהוא עושה באתר כאמור.

כך, הקבוצה ו/או החברה, ו/או הנהלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למבקר באתר ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש באתר, בניגוד להוראות תקנון זה ו/או בניגוד לדין.   

 

2.

תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד, והן אינן מחייבות את החברה ו/או הקבוצה ו/או הנהלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מטעמם באופן כלשהו.

יובהר כי ייתכנו הבדלים בין תמונות המוצרים, כפי שהן מוצגות באתר, לבין המוצרים המוצעים לרכישה בפועל בסניפי החברה, לרבות הבדלים בגוונים והמשתמש יהא מנוע מלהעלות טענה ו/או דרישה כלשהי בנוגע לכך.

 

3.

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה ו/או כל פרסום באתר, לבין הוראות תקנון מיוחד אחר, שפורסם בקשר עם פעילות ו/או הצעת מכר ו/או מבצעים כלשהם, של החברה, תגברנה ההוראות שבתקנון המיוחד הספציפי.

 

4.

באתר עשויים להיות מוצגים תוכן, פרסומים, פרסומות, כתבות, מידע, שירותים, מוצרים ו/או כל תוכן אחר של צדדים שלישיים ו/או מטעמם, בין באמצעות הפניית המבקר באתר לאתרים של צדדים שלישיים ו/או באמצעות הצגתם של אלו באתר (להלן "תוכן של צד שלישי"). מבלי לגרוע מהאמור, השימוש של המבקר באתר בתוכן של צד שלישי הינו בכפוף לתקנון ו/או תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים, ככל שאלה קיימים. מובהר, כי כל חוות דעת, הבעת עמדה, עצה, הצהרה, הצעה, אינפורמציה, שירות ו/או כל תוכן אחר בתוכן של צד שלישי, הינם של אותו צד שלישי והחברה אינה מעורבת ביצירתם, עריכתם ו/או הפעלתם.

 

5.

אין במידע המוצג כדי ליצור הצעה למכירה, ניסיון שכנוע לרכישת שירות ו/או מוצר מסוים או קבוצת מוצרים המוצעים למכירה על ידי החברה או על ידי צד שלישי או צד הקשור עמה.

 

6.

נוסף על האמור, באתר עשויים להיכלל גם קישורים לאתרי אינטרנט אחרים ('לינקים'), אשר אינם מופעלים על-ידי החברה. הקישורים נועדו אך ורק לנוחותם ולידיעתם של המבקרים באתר. קישורים אלה אינם בשליטתה של החברה והיא אינה מפקחת על תוכן האתרים המקושרים. ככל שהאתר מכיל קישורים אלה, אין בכך כדי להעיד על הסכמה ו/או אחריות של החברה לתכנים המופיעים באתרים המקושרים ו/או מהווה ערובה לאמינותם, עדכניותם, תקינותם או חוקיותם ו/או למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש הננקטים על ידי בעליהם. החברה אינה אחראית לכל תוצאה אשר תיגרם כתוצאה מהשימוש באתרים המקושרים ו/או מהסתמכות עליהם וממליצה לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים אלו, ככל שקיימים, ו/או לפנות לבעלי האתרים המקושרים בכל מקרה של טענה או בקשה בעניין.

 

 שיפוי

 

 

כל משתמש שייעשה שימוש בלתי הולם באתר ו/או יפר איזה מהוראות תקנון זה, ו/או יפר איזו מהוראות הדין, מתחייב לשפות ו/או לפצות את החברה ו/או הקבוצה ו/או הנהלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזק מכל מין וסוג כלשהו, אשר ייגרמו לחברה ו/או לקבוצה ו/או להנהלת החברה ו/או הקבוצה ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם, כתוצאה מכך, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד לו זכאיות החברה ו/או הקבוצה ו/או הנהלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם על פי דין.

 

קניין רוחני

 

 

כל זכויות הקניין והקניין הרוחני של החברה באתר, ובכל המופיע בו בין אם נרשמו ובין אם לאו, לרבות, אך לא רק, זכויות היוצרים, סימני המסחר, מדגמים, דגמים, השיטות והסודות המסחריים, תמונות, שמות מוצרים וכן נוסח תקנון זה ונוסח מדיניות הפרטיות הקיימים באתר ו/או כל חלק מהם, לרבות של מי מהקבוצה, הינם בבעלות בלעדית של החברה ו/או הקבוצה. זכויות אלה כוללות בין היתר, זכויות לגבי כל הנתונים באתר, לרבות בקשר עם המוצרים המוצגים באתר, תיאור ועיצוב המוצרים שבאתר, דרכי השיווק והפרסום הקיימים בו, עיצוב האתר, שרטוטים, עיצובים, איורים, קטעי מוסיקה, צילומים, תמונות, מידע על מוצרים, תוויות, עלונים (לרבות צורתם ותכנם), סימני מסחר, מפות, קטעי אודיו, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה, שם המתחם ("Domain"), הפטנטים, קוד המקור, סימני המסחר, שמות המסחר, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, השיטות, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכל פרט אחר הקשור להפעלה ולשימוש בו, ולאף אדם לא תהא כל זכות, לרבות זכות שימוש, דרישה או תביעה כלפי החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או כל מי מטעמם בנוגע לזכויות אלה. אין להעתיק, להציג, לשכפל, לשחזר, לשנות, לעבד, לבצע הנדסה לאחור, להפיץ, לשדר, לפרסם, למכור, לשווק ולתרגם ו/או לאחסן את תוכן האתר, כולו או חלקו ו/או לעשות כל שימוש מסחרי ו/או אחר באתר זה ו/או בתוכן האתר ו/או במידע כלשהו ו/או בנתונים כלשהם מהאתר, לרבות בסימני מסחר, תמונות, טקסטים, עיצוב המוצרים, תמונות המוצרים, בנוסח תקנון זה ו/או בנוסח מדיניות הפרטיות המפורסמים באתר (ו/או בכל חלק מהם), לכל מטרה שהיא, בלא קבלת רשותה  והסכמתה המפורשת של החברה מראש ובכתב.

העתקה ו/או הצגה ו/או שכפול ו/או שחזור ו/או שינוי ו/או עיבוד ו/או ביצוע הנדסה לאחור ו/או הפצה ו/או שידור ו/או מכירה ו/או שיווק ו/או תרגום ו/או אחסון תוכן האתר (חלקו או כולו), ו/או שימוש מסחרי מכל סוג שהוא באתר זה ו/או בתוכן האתר ו/או כל שימוש אחר, בכל צורה או דרך, בתוכן המילולי ו/או בתוכן הוויזואלי ו/או בסימני מסחר (רשומים או לא), אייקונים ו/או בתמונות ו/או בסמלים ו/או בלוגואים (ו/או באיזה חלק מכל אלו), וכן כל שימוש בשם "טופ טן" במידע ו/או בתצוגה ו/או בנתונים מכל מין וסוג, המופיעים באתר, לרבות בגרפיקה ובעיצוב, ובתוך כך באופן עריכתם והצגתם באתר, אסור בתכלית בלא קבלת רשותה והסכמתה המפורשת של החברה ו/או מי מהקבוצה מראש ובכתב, שכן הם רכושה הבלעדי של החברה.

אין להפעיל ו/או לאפשר הפעלת כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוגCrawlers, Robots  וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תוכן האתר. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא, באמצעות כל תוכנה ו/או מכשיר ו/או אביזר ו/או אמצעי מדיה אחר, לרבות בתוך מסגרת (iframe) גלויה או סמויה, המשנים ו/או הגורעים מעיצובו של האתר ו/או מהמלל הקיים בו ו/או מהתכנים המופיעים בו (לרבות תכנים שיווקיים ו/או מסחריים), דבר כלשהו, בלא קבלת הסכמתה המפורשת של החברה ו/או מי מהקבוצה בכתב ומראש.

 

אבטחת מידע

 

 

הנהלת האתר והחברה ו/או הקבוצה נוקטים באמצעים מקובלים וסבירים לשם אבטחה והגנה על הנתונים בו- בין היתר על ידי שימוש במערכות לאבטחת נתונים.

יובהר כי למרות מאמציהן של הנהלת האתר והחברה ו/או הקבוצה לאבטח את הנתונים המצויים באתר, ייתכנו עדיין מקרים של פריצה למערכות המידע של האתר, וחשיפת הנתונים שבהן לגורמים שלישיים כלשהם, והנהלת האתר ו/או החברה ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם לא ישאו באחריות כלשהי בגין כל נזק, עקיף או ישיר, אשר ייגרם למבקר כלשהו באתר, ו/או מי מטעמו, עקב כך.

מובהר כי אין באמור על מנת להגביל את החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם מלעשות שימוש במידע לא מזהה, שאינו נוגע למבקר ספציפי כלשהו באתר (למשל: מספר המבקרים באתר וכדומה, ושימוש זה יהיה מותר, וייעשה על ידי החברה ו/או הקבוצה ו/או הנהלת האתר, על פי שיקול דעתן הבלעדי וללא כל מגבלה.   

 

ברירת דין ומקום שיפוט

 

 

על תקנון זה, פרשנותו, ועל כל הכרוך בו, יחולו דיני מדינת ישראל בלבד ולא דינים של אף מדינה אחרת, וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם התקנון ועם הרכישה באתר יובאו להכרעה בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת באזור תל-אביב-יפו בלבד ולא בפני כל ערכאה שיפוטית אחרת.

 

כללי

 

1.

החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מעת לעת.

 

2.

תנאי השימוש באתר חלים על שימוש באתר בכל מכשיר, לרבות טלפון סלולארי חכם, מחשבים למיניהם וכיוצ"ב.

 

3.

מענה לשאלות לקוחות החברה ניתן לקבל במרכז שירות הלקוחות של החברה בטלפון: 074-7661990 בימים א'-ה' בין השעות 08:30-16:00.

 

סגור
Loading
Go back to %1