מעבר לתפריט ראשי מעבר לתפריט תחתון

 

 

תנאי הצעות מכר כמותיות קבועות/מחירון כמותי (באתר ובסניפים)

תנאים כלליים

 

 

 1. החברה: טופ טן אביזרי אופנה בע"מ, ח.פ  513973099.
 2. אתר החברה: אתר הסחר של החברה שכתובתו-www.topten-fashion.com .
 3. סניפי החברה: כל סניפי החברה ברחבי הארץ, למעט אתר החברה.

 

חברת טופ טן מקדישה מאמצים רבים לשם יצירת מדיניות מחירים הוגנת ומשתלמת ללקוחותיה. החברה מאמינה כי ללקוחותיה מגיעים המוצרים הטובים ביותר, במחירים נוחים לכל כיס,  וזהו העיקרון המנחה אותה.  כדי לשקף זאת, נבנו הצעות המכר הכמותיות, המעניקות ללקוח מחיר נוח במיוחד ברכישה של מספר פריטים ביחד (מאלו המשתתפים בכל הצעה והצעה). הצעת המכר הכמותית, מאפשרת הוזלה משמעותית של המחיר, לעומת מכירה רגילה של כל פריט כבודד.

 

לכן, החברה פועלת, לטובת לקוחות שמעוניינים להוזיל את הרכישה, על ידי ניצול היתרונות שמאפשר רכש של כמות גדולה יותר של מוצרים בעסקה אחת, לאפשר את הצעות המכר כדוגמת "3 ב-150 ₪ בקטגוריית תכשיטי הכסף וציפוי הזהב", "4 ב-100 ₪ על מגוון פריטים" וכיוצ"ב, כחלק ממדיניות התמחור הקיימת בחברה, בכפוף לאמור להלן (להלן: "הצעת המכר").

 

הצעות המכר יחולו בסניפי החברה במועדים שייקבעו על ידי החברה, ולעיתים, עפ"י שיקול דעת החברה, גם באתר החברה.  

 

 1. תנאי הצעת המכר:

בהתאם לתנאי ההצעה הכמותית, במסגרת רכישה של מספר פריטים גם יחד בעסקה אחת (לפי הנדרש עפ"י תנאי כל הצעה והצעה), יהיה הלקוח זכי להנות מהנחה מסוימת על סכום העסקה הכולל – לעומת רכישה של כל אחד מהפריטים בנפרד. ההנחה מגולמת במחיר הכולל לכמות המוצרים המוצעת.  

 

ההצעה נוקבת מחיר כולל למספר מוצרים, שמותנה ברכישת כמות מוצרים מסוימת. ההצעה מותנית ברכישה של כל כמות הפריטים המפורטים בה גם יחד ובעסקה אחת, ולכן לא ניתן לייחס לכל פריט בודד בהצעה, מחיר כנגזרת של סכום ההצעה הכולל, חלקי מספר הפריטים המשתתפים בה, ולא ניתן "לפרק" הצעות מכר לרמת הפריטים הבודדים, וזאת בין היתר מאחר ושולי הרווח אל מול העלויות, נקבעים כמכלול עבור הכמות כולה כחבילה אחת ו/או באופן לא שווה על כל פריט ופריט (לדוגמא בלבד: על הפריט הנוסף האחרון יכולה הרשת להרשות לעצמה לעיתים חישוב רווח/עלויות/הפסד שונה מאשר על הפריט הראשון בחבילה). לכן, מדובר בעסקה אחת שלמה, שאינה ניתנת לביטול חלקי ושלא ניתן לגזור ממנה מחיר למוצר בודד.  

 

כדרך כלל, הצעת הרכש הכמותי לא תחול במקביל להטבות ו/או הנחות ו/או מבצעים אחר/ים (לרבות קופונים) – אלא אם צוין אחרת במפורש, בעת עליית מבצע כלשהו, או מתן הטבה או הנחה כלשהי.

 

 1. אופן החישוב בקופה:

הן באתר והן בסניפי החברה- לאחר שלב בחירת הפריטים ע"י הלקוח, בעת חישוב עלות הרכישה הסופית בקופת החברה, תבצע המערכת חישוב בהתאם לסוג ההצעה. בסוג של X=100 ₪, למשל, ההנחה תוענק לפריטים היקרים ביותר בסל הקניות, ורק לאחר מכן, יחושב מחיר הפריט/ים הזול/ים יותר, הנכלל/ים בעגלה. במקרה של הצעת מכר מסוג 2+ 1 במתנה, או השני ב- 50% וכיו"ב, ההנחה תחול ותחושב תמיד על הפריט הזול ביותר במדרג המחירים.

לדוגמה: במקרה של בחירת פריטים המשתתפים בהצעה 4=100 ₪ על מגוון פריטים (שתנאיה מופיעים בהמשך), לאחר שלב בחירת הפריטים ע"י הלקוח, בעת חישוב עלות הרכישה הסופית בקופה, תבצע המערכת חישוב לפיו ההנחה תוענק קודם לכל ל- 4 הפריטים היקרים ביותר בסל הקניות, מתוך הפריטים המשתתפים בהצעה, ובמידה ויהיו בסל 8 פריטים ומעלה, ההצעה תוענק, לאחר 4 הפריטים היקרים ביותר, ל- 4 הפריטים הבאים היקרים ביותר שנותרו בסל וכיוצ"ב.  כך יתבצע החישוב בגין כלל הפריטים שרכש הלקוח באותה הרכישה. דוגמה נוספת- במידה ולקוח מבקש לרכוש 7 פריטים מאלו המשתתפים בהצעה של 3=150 ₪ בקטגוריית תכשיטי הכסף וציפוי הזהב (שתנאיה מופיעים בהמשך), הקופה תבצע עבורו חישוב כך שתיקח בחשבון תחילה את 3 הפריטים היקרים ביותר, לצורך הכללתם בהצעת ה- 3=150 ₪, ולאחר מכן תיקח בחשבון את 3 הפריטים הבאים בתור מבחינת גובה המחיר שלהם, ובמידה ומחירם הכולל (של כל ה-3 גם יחד) עלה על 150 ₪, תעניק את ההנחה הניתנת במסגרת ההצעה, גם לפריטים אלו, כך שהלקוח ייהנה מהמחיר המוזל בגינם, ויידרש לשלם מחיר מלא אך ורק בגין הפריט הזול ביותר מבין 7 הפריטים שבחר.

דוגמא נוספת, במקרה של בחירת פריטים המשתתפים בהצעה מסוג "השני ב- 50%" או 2+2 במתנה, בעת חישוב עלות הרכישה הסופית בקופה, תבצע המערכת חישוב לפיו המחיר המלא ישולם על המוצר/ים היקר/ים יותר ואילו ההנחה תחושב על הפריט/ים הזול/ים יותר. כך יתבצע החישוב בגין כלל הפריטים שרכש הלקוח באותה הרכישה.

 

 1. תוקף ההצעה:  הצעות המכר אינן מבצעים והן מהוות חלק ממחירון החברה, הנתון לשיקול דעתה המוחלט בכל עת ולכן אינן מובטחות והחברה אינה מחויבת להציעם לכל תקופה שהיא ו/או להציעם הן באתר החברה והן בסניפי החברה באותה העת. לכן, תוקפה של כל הצעה ו/או ערוצי השיווק בהן היא תחול (סניפי החברה או אתר החברה או שניהם ביחד), הינו בהתאם לשיקול דעת החברה. החברה תהא רשאית לשנות ו/או לבטל את הצעות המכר המוצעות על ידה, ו/או להחילן רק בחלק מערוצי השיווק שלה, בכל עת, ועל פי שיקול דעתה המוחלט. מובהר כאמור, כי  לא ניתן יהיה ליהנות מהנחות ו/או מהטבות ו/או ממבצעים במקביל, במסגרת הרכישה על פי תנאי הצעות המכר, למעט במקרים ספציפיים וחריגים בהם החברה תאפשר במפורש כפל הנחות/הטבות/מבצעים.

 

 1. ביטול עסקה, החלפות והחזרות:

א.      ככלל, עסקה שנעשתה לפי הצעת מכר כמותית ניתנת לביטול במלואה בלבד. לא ניתן לבטל רק חלק מהעסקה מבלי לשלם את מחיר המחירון המלא בעבור הפריט/ים שנותר/ו בידי הלקוח. כלומר, למעט החלפה של פריט פגום, בגין פגם יצור ו/או אי התאמה אחרת, לא ניתן יהיה לבטל עסקה בפריט/ים בודד/ים ו/או להחליף פריט/ים בודד/ים, שנרכשו במסגרת הצעת מכר כמותית, בפריט/ים אחר/ים, כי אם רק לבטל את העסקה כולה וזאת בכפוף לכל התנאים והסייגים החלים על ביטול עסקה, כמפורט בתקנון האתר ו/או ב-"מדיניות ביטול עסקה/החלפות והחזרות" שבאתר ו/או בסניפים, לפי העניין.

 

ב.      על אף האמור, כל עוד במועד ההחלפה עומדת ללקוח זכות ביטול עפ"י הדין ו/או כל עוד הצעת המכר עדין בתוקף- מטעמים פרקטיים, ועפ"י שיקול דעת הנהלת הסניף, הרשת תוכל לאפשר לעיתים, החלפת מוצר שנרכש במסגרת הצעת מכר, במוצר מסוג/דגם אחר שחלה עליו אותה הצעת המכר, מבלי לבטל את העסקה במלואה כאמור בס"ק א' דלעיל, ובלבד שטרם חלפו 30 ימים ממועד ביצוע הרכישה או קבלת המוצר, לפי העניין (ובכפוף  לכל התנאים המאפשרים החלפת מוצר, בהתאם לאופן הרכישה ולדין).

ג.        כאשר במועד ההחלפה לא עומדת ללקוח זכות ביטול עפ"י הדין ו/או הצעת המכר כבר אינה בתוקף- לא ניתן יהיה להחליף את הפריט שנרכש בתנאי ההצעה בפריט חלופי, מאחר ולא ניתן יהיה לקבל עוד את תנאי ההצעה שהסתיימה לגבי המוצר החלופי, אך החברה כן תאפשר לרוב החלפה של מידה ו/או צבע פריט מאותו הסוג/דגם שהשתתף בהצעה שהסתיימה, בלבד (בכפוף לזמינות ומלאים).

ד.      החברה אינה מתחייבת שבמועד ביצוע כל החלפה כאמור, תנאי הצעת המכר הכמותית יחולו. כמו כן, מוצר שנרכש במסגרת הצעת מכר כמותית כלשהי, כדוגמת 4 פריטים ב-100 ₪ ו/או כדוגמת 3=150 ₪ על תכשיטי כסף וציפוי זהב, יוחזר ע"פ אותם תנאים בהם נרכש, כך שהחזר מלא בגין העסקה, יהיה מותנה בהחזרת כל הפריטים גם יחד. במקרה בו יוחזר רק אחד מהפריטים, אזי בעת החזרתו, הזיכוי יהיה בניכוי השווי המלא, לפני הנחה, של הפריט שנותר בידי הלקוח, מתוך הפריטים שנרכשו יחד בתנאי ההצעה ובהתחשב בשווי המלא (לכן, ייתכן ולא יגיע זיכוי כלל ללקוח, או שיגיע לו זיכוי נמוך משווי הפריט הבודד שהחזיר).

 

דוגמא לשם ההמחשה- החברה מציעה לרכישה, 4 פריטים ממגוון מוצרים, במחיר כולל מוזל של 100 ₪, כאשר את כל אחד מהפריטים ניתן לרכוש גם בנפרד, תחת מחירו המלא, שהינו גבוה יותר מזה המתקבל במסגרת רכישת ארבעת הפריטים ביחד, כשמחשבים את המחיר המתקבל למוצר בודד לעומת הסכום הכולל.

בהתאם למוסבר, הרי שלקוח שירכוש 4 פריטים תחת הצעת המכר של 4=100 ₪ (כאשר מחירו המלא של כל אחד מהפריטים לצורך הדוגמה, הנה 30 ₪), ישלם בסך הכול 100 ₪ עבור ארבעת הפריטים יחד (במקום 120 ₪). במקרה כזה, הרי שהלקוח לא יוכל להחזיר רק את אחד מהפריטים המשתתפים בהצעה, ולקבל החזר בסך של 25 ₪, כך שעל הפריטים שנותרו בידיו ישלם אך ורק 75 ₪ (קרי, 25 ₪ לפריט- המחיר לו הוא זכאי אך ורק במסגרת רכישת 4 פריטים מאלו המשתתפים בהצעה), אלא יהיה רשאי להחזיר רק את כל ארבעת הפריטים ביחד ולבטל את העסקה במלואה- כל עוד הוא עומד בתנאי ביטול עסקה, או לחילופין, להחזיר רק פריט אחד–  ולקבל לכל היותר החזר לפי סכום העסקה הכולל, פחות המחיר המלא של כל אחד מהמוצרים הבודדים שנותרו בידיו (שכן אינו זכאי לתנאי ההנחה, אלא ברכישת 4 פריטים גם יחד, כאמור).

 

 

 1.  תנאי תקנון/ים אחר/ים ומדיניות ההחלפות וההחזרות של החברה: מובהר, כי על רכישת פריטים במסגרת הצעת מכר באמצעות האתר יחולו גם כל יתר הוראות תקנון האתר ומדיניות ביטול עסקה באתר, וכי על רכישת פריטים במסגרת הצעת מכר בסניפים, יחולו גם כל יתר הוראות מדיניות "ביטול עסקה החלפות והחזרות" המפורסמת בסניפים, ככל שלא שונו במפורש בתקנון זה.

 

 1.  על פריטים שאינם משתתפים בהצעה יוסיפו לחול ההטבות/הנחות/מבצעים הקיימים, ככל שקיימים, וכן אפשרות למימוש קופונים, וזאת עד למתן הודעה אחרת על ידי החברה, או עד למועד פקיעת תוקף ההטבות/המבצעים/ההנחות/הקופונים כאמור, לפי המוקדם.            

 

 1.  על תקנון זה, פרשנותו, ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל, וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם תקנון ההצעה יובאו להכרעה בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בתל-אביב-יפו בלבד.

 

 1. מובהר כי תנאי כל הצעה, וכן תנאי תקנון האתר וכל תוכן ו/או פרסום אחר באתר ו/או בסניפי החברה, כפופים לכל מגבלה ו/או שינוי ו/או אילוץ, קיימים או עתידיים, שאינם בשליטתה הישירה והבלעדית של החברה, לרבות ובמיוחד כאלו הקשורים ו/או נובעים מהתפרצות וירוס הקורונה, והשלכותיו הרחבות, הישירות והעקיפות, על כלל החברה והמשק, וכי החברה לא תישא בכל אחריות בגין שינויים כאמור, לרבות שיבושים בפעילות האתר ו/או הסניפים, ו/או בתהליך ההזמנה והחיוב ו/או אי עמידה בזמני אספקה ו/או כל התחייבות אחרת של החברה.

 

 

  

תנאי הצעת מכר כמותית

 4 פריטים ב-100 ₪ על מגוון פריטים (באתר ובסניפים)

 

 1. תנאי ההצעה:

רכישת ארבעה (4) פריטים ממגוון הפריטים המסומנים באתר ו/או בסניפי החברה (ככל וההצעה חלה באיזה מהם), כמשתתפים בהצעה, בעלות של 100 ₪ בלבד, לארבעת הפריטים גם יחד. יודגש כי המחיר האמור מותנה ברכישת 4 פריטים גם יחד ולכן לא ניתן יהיה לבטל רכישה של פריט אחד בלבד מתוך ה-4, אלא באמצעות תשלום מלוא המחיר על המוצרים הבודדים הנותרים בידי הלקוח- או החזרת ארבעת הפריטים גם יחד וביטול העסקה במלואה, כמפורט בתנאים הכלליים של הצעות המכר הכמותיות דלעיל.

 

 1. הפריטים המשתתפים: מגוון פריטים המוצעים למכירה ומסומנים כמשתתפים בהצעה של 4=100 ₪, באתר החברה ו/או בסניפיה. לתשומת הלב: ישנן תקופות בהן הצעת 4=100 ₪ חלה רק באתר ו/או רק בחנויות החברה. אין באמור בהגדרת הפריטים המשתתפים בהצעה, שבסעיף זה כדי להחיל את ההצעה, בתקופות בהן היא אינה חלה באתר ו/או בסניפים כאמור.        
 2. ביטול עסקה, החלפות ו/או החזרות של מוצרים, יהיו כמפורט בתנאים הכלליים של הצעות המכר הכמותיות, דלעיל.

 

תנאי הצעת מכר כמותית

 3 פריטים ב-150 ₪ בקטגורית תכשיטי כסף וציפוי זהב (באתר ובסניפים)

 

 1. תנאי ההצעה:

רכישת שלושה (3) פריטים ממגוון תכשיטי הכסף וציפוי הזהב המסומנים באתר ו/או בסניפי החברה (ככל וההצעה חלה באיזה מהם), כמשתתפים בהצעה, בעלות של 150 ₪ בלבד, לשלושת הפריטים גם יחד. יודגש כי המחיר האמור מותנה ברכישת 3 פריטים גם יחד ולכן לא ניתן יהיה לבטל רכישה של פריט אחד בלבד מתוך ה-3, אלא באמצעות תשלום מלוא המחיר על התכשיטים הבודדים הנותרים בידי הלקוח- או החזרת שלושת הפריטים ביחד וביטול העסקה במלואה, כמפורט בהרחבה בתנאים הכלליים של הצעות המכר הכמותיות, דלעיל.

 

 1. הפריטים המשתתפים בהצעה: מגוון תכשיטי כסף אמיתי (סוג 925) וציפוי זהב 14 קראט, המוצעים למכירה ומסומנים כמשתתפים בהצעה של 3=150 ₪, באתר החברה ו/או בסניפיה. לתשומת הלב: ישנן תקופות בהן הצעת 3=150 ₪ חלה רק באתר ו/או רק בחנויות החברה. אין באמור בהגדרת הפריטים המשתתפים בהצעה שבסעיף זה, כדי להחיל את ההצעה, בתקופות בהן היא אינה חלה באתר ו/או בסניפים כאמור.        

 

 1. ביטול עסקה, החלפות ו/או החזרות של מוצרים, יהיו כמפורט בתנאים הכלליים של הצעות המכר הכמותיות, דלעיל.

 

 

תנאי הצעת מכר כמותית –

פריט שני ב- 50% הנחה (באתר ובסניפים)

 

 

 1. תנאי ההצעה:

ברכישת שני (2) פריטים מהפריטים המסומנים באתר ו/או בסניפי החברה כמשתתפים בהצעה  (ככל וההצעה חלה באיזה מהם), הלקוח יהיה זכאי להנחה של 50% על מחירו המלא של הפריט הזול מבין השניים. כלומר, הלקוח ישלם מחיר מלא על המוצר היקר מבין כל שני מוצרים וההנחה תחול על המוצר הזול יותר. יודגש כי ההנחה הנ"ל מותנית ברכישת שני הפריטים גם יחד ולכן לא ניתן יהיה לבטל רכישה של פריט אחד בלבד מתוך השניים, אלא באמצעות תשלום מלוא המחיר על הפריט הבודד הנותר בידי הלקוח - או החזרת שני הפריטים ביחד וביטול העסקה במלואה, כמפורט בהרחבה בתנאים הכלליים של הצעות המכר הכמותיות, דלעיל.

 

 1. הפריטים המשתתפים בהצעה: מגוון פריטים המוצעים למכירה ומסומנים כמשתתפים בהצעה של פריט שני ב- 50%, באתר החברה ו/או בסניפיה. לתשומת הלב: ישנן תקופות בהן הצעת פריט שני ב- 50% חלה רק באתר ו/או רק בחנויות החברה. אין באמור בהגדרת הפריטים המשתתפים בהצעה שבסעיף זה, כדי להחיל את ההצעה, בתקופות בהן היא אינה חלה באתר ו/או בסניפים כאמור.

 

 1. ביטול עסקה, החלפות ו/או החזרות של מוצרים, יהיו כמפורט בתנאים הכלליים של הצעות המכר הכמותיות, דלעיל.

 

 

 

תנאי הצעות מכר כמותיות קבועות/מחירון כמותי (בסניף עודפים בלבד)

תנאים כלליים

 

 

 1. החברה: טופ טן אביזרי אופנה בע"מ, ח.פ  513973099.
 2. סניפי החברה: סניפי עודפים בלבד.

 

חברת טופ טן מקדישה מאמצים רבים לשם יצירת מדיניות מחירים הוגנת ומשתלמת ללקוחותיה. החברה מאמינה כי ללקוחותיה מגיעים המוצרים הטובים ביותר, במחירים נוחים לכל כיס,  וזהו העיקרון המנחה אותה.  כדי לשקף זאת, נבנו הצעות המכר הכמותיות, המעניקות ללקוח מחיר נוח במיוחד ברכישה של מספר פריטים ביחד (מאלו המשתתפים בכל הצעה והצעה). הצעת המכר הכמותית, מאפשרת הוזלה משמעותית של המחיר, לעומת מכירה רגילה של כל פריט כבודד.

 

לכן, החברה פועלת, לטובת לקוחות שמעוניינים להוזיל את עלויות הרכישה, על ידי ניצול היתרונות שמאפשר רכש של כמות גדולה יותר של מוצרים בעסקה אחת, לאפשר את הצעות המכר כדוגמת "3 ב-49.90 ₪ על מגוון פריטים" וכיוצ"ב, כחלק ממדיניות התמחור הקיימת בחברה בסניפי העודפים, בכפוף לאמור להלן (להלן: "הצעת המכר").

 

הצעת המכר כפי שתפורט להלן תחול בסניף/י עודפים בלבד, במועדים שייקבעו על ידי החברה ועל פי שיקול דעתה.  

 

 1. תנאי הצעת המכר:

בהתאם לתנאי הצעת המכר הכמותית, במסגרת רכישה של מספר פריטים גם יחד בעסקה אחת (לפי הנדרש עפ"י תנאי כל הצעה והצעה), יהיה הלקוח זכאי להנות מהנחה מסוימת על סכום העסקה הכולל – לעומת רכישה של כל אחד מהפריטים בנפרד. ההנחה מגולמת במחיר הכולל לכמות המוצרים המוצעת.  

 

כלומר, ההצעה נוקבת מחיר כולל למספר מוצרים, שמותנה ברכישת כמות מוצרים מסוימת. ההצעה מותנית ברכישה של כל כמות הפריטים המפורטים בה גם יחד ובעסקה אחת, ולכן לא ניתן לייחס לכל פריט בודד בהצעה, מחיר כנגזרת של סכום ההצעה הכולל, חלקי מספר הפריטים המשתתפים בה, ולא ניתן "לפרק" הצעות מכר לרמת הפריטים הבודדים, וזאת בין היתר מאחר ושולי הרווח אל מול העלויות, נקבעים כמכלול עבור הכמות כולה כחבילה אחת ו/או באופן לא שווה על כל פריט ופריט (לדוגמא בלבד: על הפריט הנוסף האחרון יכולה הרשת להרשות לעצמה לעיתים חישוב רווח/עלויות/הפסד שונה מאשר על הפריט הראשון בחבילה). לכן, מדובר בעסקה אחת שלמה, שאינה ניתנת לביטול חלקי ושלא ניתן לגזור ממנה מחיר למוצר בודד.  

 

הבהרה: במקרה של הצעת מכר מסוג 2+1 במתנה, או השני ב- 50% וכיוצ"ב, ההנחה תחול ותחושב תמיד, אך ורק על הפריט/ים הזול/ים ביותר במדרג המחירים.

 

כדרך כלל, הצעת הרכש הכמותי לא תחול במקביל ובנוסף להטבות ו/או הנחות ו/או מבצעים אחר/ים (לרבות קופונים) – אלא אם צוין אחרת במפורש, בעת עליית מבצע כלשהו, או מתן הטבה או הנחה כלשהי, לפי העניין.

 

 1. תוקף ההצעה: הצעת המכר איננה מבצע והיא מהווה חלק ממחירון החברה, הנתון לשיקול דעתה המוחלט בכל עת ולכן אינה מובטחת והחברה אינה מחויבת להציעה לכל תקופה שהיא ו/או להציעה באתר החברה ו/או בסניפי החברה שאינם סניפי עודפים. לכן, תוקפה של ההצעה ו/או ערוצי השיווק בהן היא תחול, הינם בהתאם לשיקול דעת החברה. החברה תהא רשאית לשנות ו/או לבטל את הצעת המכר המוצעת על ידה ו/או להחילה רק בחלק מערוצי השיווק שלה, בכל עת, ועל פי שיקול דעתה המוחלט.

 

 1. ביטול עסקה, החלפות והחזרות:

 

א.      תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א – 2010 אינן מקנות זכות לביטול עסקה למוצרים ששווים מתחת ל- 50 ₪. עלות כלל המוצרים הנמכרים בסניפי עודפים (לרבות אלו הנמכרים במסגרת הצעת המכר), נמוכה מ- 50 ₪, ועל כן לא חלה לגביהם הזכות לביטול עסקה.

משכך, לא ניתן לבטל עסקה שנרכשה בתנאי הצעת מכר כמותית ולהחזיר מוצרים שנרכשו בסניפי עודפים, אלא רק להחליפם כאמור להלן.   

 

ב.      ככל ויימכר מוצר כלשהו ששויו כבודד יהיה מעל 50 ₪, ותקום ללקוח זכות ביטול עסקה לפי הדין, יש לקחת בחשבון כי עסקה שנעשתה בתנאי הצעת מכר כמותית ניתנת לביטול במלואה בלבד. לא ניתן לבטל רק חלק מהעסקה מבלי לשלם את מחיר המחירון המלא בעבור הפריט/ים שנותר/ו בידי הלקוח. כלומר, למעט החלפה של פריט פגום, בגין פגם יצור ו/או אי התאמה אחרת, לא ניתן יהיה לבטל עסקה בפריט/ים בודד/ים ו/או להחליף פריט/ים בודד/ים, שנרכשו במסגרת הצעת מכר כמותית, בפריט/ים אחר/ים, כי אם רק לבטל את העסקה במלואה וזאת בכפוף לכל התנאים והסייגים החלים על ביטול עסקה, כמפורט ב-מדיניות ביטול עסקה/החלפות והחזרות המפורסמת בסניף/י העודפים [לינק[DC1] ].

 

ג.        כאשר במועד ההחלפה הצעת המכר כבר אינה בתוקף- לא ניתן יהיה להחליף את הפריט שנרכש בתנאי ההצעה בפריט חלופי, מאחר ולא ניתן יהיה לקבל עוד את תנאי ההצעה שהסתיימה לגבי המוצר החלופי, אך החברה כן תאפשר לרוב החלפה של מידה ו/או צבע פריט מאותו הסוג/דגם שהשתתף בהצעה שהסתיימה, בלבד (בכפוף לזמינות ומלאים) ולא יאוחר מ-14 ימים ממועד הרכישה. החלפה כאמור תתאפשר אך ורק בסניף עודפים בו נרכש המוצר.

 

ד.      החברה אינה מתחייבת שבמועד ביצוע כל החלפה כאמור, תנאי הצעת המכר הכמותית יחולו. כמו כן, מוצר שנרכש במסגרת הצעת מכר כמותית כלשהי, כדוגמת 3 פריטים ב-49.90 ₪ , יוחזר ע"פ אותם תנאים בהם נרכש, כך שהחזר מלא בגין העסקה, יהיה מותנה בהחזרת כל הפריטים גם יחד. במקרה בו יוחזר רק אחד מהפריטים, אזי בעת החזרתו, הזיכוי יהיה בניכוי השווי המלא, לפני הנחה, של הפריט שנותר בידי הלקוח, מתוך הפריטים שנרכשו יחד בתנאי ההצעה ובהתחשב בשווי המלא (לכן, ייתכן ולא יגיע זיכוי כלל ללקוח, או שיגיע לו זיכוי נמוך משווי הפריט הבודד שהחזיר).

 

דוגמא לשם ההמחשה- החברה מציעה לרכישה, 3 פריטים ממגוון מוצרים, במחיר כולל מוזל של 49.90 ₪, כאשר את כל אחד מהפריטים ניתן לרכוש גם בנפרד, תחת מחירו המלא, שהינו גבוה יותר מזה המתקבל במסגרת רכישת שלושת הפריטים ביחד במסגרת הצעת המכר, כשמחשבים את המחיר המתקבל למוצר בודד לעומת הסכום הכולל.

בהתאם למוסבר, הרי שלקוח שירכוש 3 פריטים תחת הצעת המכר של 3=49.90 ₪ (כאשר מחירו המלא של כל אחד מהפריטים לצורך הדוגמה, הנה 30 ₪), ישלם בסך הכול 49.90 ₪ עבור שלושת הפריטים יחד (במקום 90 ₪). במקרה כזה, הרי שהלקוח לא יוכל להחזיר רק את אחד מהפריטים המשתתפים בהצעה, ולקבל החזר בסך של 16.6 ₪, כך שעל הפריטים שנותרו בידיו ישלם אך ורק 33.2 ₪ (קרי, 16.6 ₪ לפריט- המחיר לו הוא זכאי אך ורק במסגרת רכישת 3 פריטים מאלו המשתתפים בהצעה), אלא יהיה רשאי להחזיר רק את כל שלושת הפריטים ביחד ולבטל את העסקה במלואה- כל עוד הוא עומד בתנאי ביטול עסקה, או לחילופין, להחזיר רק פריט אחד–  ולקבל לכל היותר החזר לפי סכום העסקה הכולל, פחות המחיר המלא של כל אחד מהמוצרים הבודדים שנותרו בידיו (שכן אינו זכאי לתנאי ההנחה, אלא ברכישת 3 פריטים גם יחד, כאמור).  

 

 1. תנאי תקנון/ים אחר/ים ומדיניות ההחלפות וההחזרות של החברה בסניפי עודפים: מובהר, על רכישת פריטים במסגרת הצעת מכר בסניפי עודפים, יחולו גם כל יתר הוראות מדיניות ביטול עסקה החלפות והחזרות המפורסמת בסניפי העודפים, ככל שלא שונו במפורש בתקנון זה.

 

 1.  על פריטים שאינם משתתפים בהצעה יוסיפו לחול ההטבות/ההנחות/המבצעים הקיימים, ככל שקיימים, וכן אפשרות למימוש קופונים, וזאת עד למתן הודעה אחרת על ידי החברה, או עד למועד פקיעת תוקף ההטבות/המבצעים/ההנחות/הקופונים כאמור, לפי המוקדם.    

 

 1.  על תקנון זה, פרשנותו, ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל, וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם תקנון ההצעה יובאו להכרעה בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בתל-אביב-יפו בלבד.

 

 1. מובהר כי תנאי ההצעה  ו/או כל תוכן ו/או פרסום אחר באתר ו/או בסניפי החברה, כפופים לכל מגבלה ו/או שינוי ו/או אילוץ, קיימים או עתידיים, שאינם בשליטתה הישירה והבלעדית של החברה, וכן בהתאם לזמנים ו/או אירועים לא שגרתיים, לרבות בשל כל אילוץ ו/או שינוי ככל שיחול, בעטיים של אירועי כח עליון, אירועים ביטחוניים או בריאותיים  ולרבות כאלו הקשורים ו/או נובעים מוירוס הקורונה, וכי החברה לא תישא בכל אחריות בגין שינויים כאמור, לרבות שיבושים בפעילות הסניפים ו/או אי עמידה בזמני אספקה ו/או כל התחייבות אחרת של החברה.

 

 

תנאי הצעת מכר כמותית

 3 פריטים ב-49.90 ₪ על מגוון פריטים (בסניפי עודפים בלבד)

 

 1. תנאי ההצעה:

רכישת שלושה (3) פריטים לכל הפחות, ממגוון הפריטים המסומנים בסניפי העודפים  כמשתתפים בהצעה, בעלות של 49.90 ₪ בלבד, לשלושת הפריטים גם יחד. יודגש כי המחיר האמור מותנה ברכישת  3 פריטים גם יחד. לא ניתן יהיה לבטל עסקה זו, כמפורט בתנאים הכלליים של הצעות המכר הכמותיות דלעיל ובכפוף למדיניות ביטול עסקה והחלפות בסניפי עודפים.  

 

 1. הפריטים המשתתפים: מגוון פריטים המוצעים למכירה ומסומנים כמשתתפים בהצעה של 3=49.90 ₪, בסניפי עודפים בלבד.

 

 1. החלפות ו/או החזרות של מוצרים: יהיו כמפורט במדיניות ביטול עסקה, החלפות והחזרות המפורסמת בסניפי העודפים.

 


 [DC1]חן - יש לפרסם את מדיניות ביטולים והחלפות בסניפי עודפים גם באתר.

 

 

 

 

 

 

 

 

סגור
Loading
Go back to %1