מעבר לתפריט ראשי מעבר לתפריט תחתון

תקנון LOVE CARD


תקנון כרטיס Love של קבוצת קסטרו-הודיס ללקוחות פרטיים


כללי


1. חברת קסטרו מודל בע"מ (להלן: "קסטרו") ו/או מי מהחברות בנות שלה ו/או מותגי הקבוצה בישראל (קרי, המותגים: איב רושה, קיקו מילאנו, הודיס, טופ טן, אורבניקה, קרולינה למקה (יחד להלן: "קבוצת קסטרו-הודיס" ו/או "הקבוצה"),מוכרים ללקוחות קבוצת קסטרו-הודיס, בחנויות הפיזיות ו/או באתר קסטרו, כרטיס מגנטי או קוד דיגיטלי הניתן לטעינה חד פעמית בסכום של עד 1,500 ₪ לבחירת הלקוח/הרוכש (להלן: "הכרטיס"). הכרטיס ניתן לשימוש חופשי של כל האוחז בו – ואינו נושא שם או פרטים מזהים אחר/ים.


2. הכרטיס יקנה למחזיק בו זכות לבצע רכישות בסכום מצטבר עד לגובה הסכום הנקוב עליו והוא אינו "כרטיס חיוב" כהגדרתו של מונח זה בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א- 1981.


3. מובהר, כי תקנון זה חל רק בנוגע לכרטיס מתנה מסוג LOVE, ולא בנוגע לתווי קנייה מסוגCARD LOVE שהונפקו לגופים מוסדיים ברכישה מרוכזת, לגביהם יחול תקנון תו קנייה, המפורסם באתר קסטרו.


4. כל אדם שרכש/מחזיק בכרטיס מקבל את הוראות תקנון זה ומתחייב לפעול בהתאם להוראותיו.


רכישת הכרטיס, מימושו, תוקף ויתרה בכרטיס


5. ניתן לרכוש את הכרטיס בחנויות הקבוצה בתשלום במזומן (לרבות זיכוי), שיק או כרטיס אשראי בלבד. לא ניתן לרכוש את הכרטיס באמצעות אמצעי תשלום אחרים (לרבות, אך לא רק, תשלום בנקודות מועדון, תשלום בתווי קנייה, קופונים והטבות מכל סוג וכו').


6. הכרטיס ניתן למימוש בישראל, ללא כל מגבלה, לרבות ברכישת פריטים במבצעים והנחות, בכל הסניפים הפיזיים של מותגי קבוצת קסטרו - הודיס המנויים על גבי הכרטיס: קסטרו, קסטרו HOME, איב רושה, קיקו מילאנו, הודיס, קרולינה למקה, טופ טן, אורבניקה ("החנויות"), ובאתרי הסחר של המותגים: קסטרו, איב רושה, וקיקו מילאנו בלבד. רשימה זו עשויה להתעדכן מעת לעת. רשימת החנויות המופעלת על ידי כל אחד מהמותגים מפורטת באתרי האינטרנט של המותגים ועשויה להשתנות מעת לעת.


7. החיוב בכרטיס הינו מידי, כנגד היתרה הצבורה. לא ניתן לבצע בכרטיס תשלומים נדחים.


8. ניתן לבצע בעסקה המשולמת באמצעות הכרטיס, "רכישה מפוצלת", היינו, לשלם עבור חלק מסכום העסקה באמצעות הסכום הטעון בכרטיס ועבור חלקה האחר באמצעי תשלום אחרים.


9. תוקפו של הכרטיס הוא לשנתיים מיום רכישתו. ככל ובהתאם לדין, יהא הצרכן זכאי להאריך את תוקף הכרטיס, הרי שהתוקף יוארך בהתאם לדין שיחול במועד בקשתו להארכה). כרטיס שלא ינוצל באופן מלא או חלקי עד למועד פקיעתו הסופי, כשאין כל זכות הארכה לפי הדין, יפקע ויתבטל ולא יקנה למחזיק בו כל זכות, דרישה או תביעה, כנגד קסטרו ו/או מי ממותגי/מחברות קבוצת קסטרו-הודיס.


10. ניתן לברר יתרה טעונה בכרטיס בכתובת: https://www.praxellpayroll.com/cardbalance/giftcardgeneral.php. מומלץ לבדוק יתרה בטרם ביצוע רכישה.


11. הלקוח רשאי להמיר יתרה למזומן, או לקבל עודף במזומן, רק אם היתרה בכרטיס לא עולה על 5% מהסכום המקורי שהוטען בכרטיס מלכתחילה או 100 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם.


12. כרטיס שנטען כדין הינו בעל ערך – אנא שימרו עליו במקום בטוח. הלקוח יהא אחראי לכל מקרה של אובדן/גניבה/השחתה של הכרטיס ובכל מקרה כאמור, אחריות קסטרו תוגבל לאחריותה לפי הדין בלבד. דרישה לשחזור כרטיס שאבד/הושחת תטופל על ידי שירות הלקוחות של החברה, בהתאם לדין ובמהלכה יצטרך הלקוח להוכיח, באופן סביר, שהינו זכאי להחזיק בכרטיס כדין ו/או שהינו זכאי לשחזורו של הכרטיס (בין היתר, מאחר והכרטיס עודנו בתוקף, נותרה יתרה בכרטיס וכיוצ"ב).


13. קסטרו ו/או מי מחברות קבוצת קסטרו – הודיס, לא תהיינה אחראיות במקרה של אי כיבוד הכרטיס עקב תקלות תקשורת.


14. כרטיס מזויף לא יכובד.


ביטול עסקה


15. ביטול רכישת הכרטיס יעשה בתוך 14 ימים קלנדריים מיום רכישתו, בהתאם ובכפוף להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010 (להלן: "תקנות ביטול עסקה") ו-"מדיניות ביטול עסקה, החלפות והחזרות" של המותג/חברה בהם נרכש הכרטיס.


16. לא ניתן לבטל עסקה שבוצעה בסניפים הפיזיים של הקבוצה, ושולמה על ידי הלקוח באמצעות הכרטיס ולקבל החזר כספי. אולם, במקרה של החזרת מוצר שנרכש בסניפים הפיזיים באמצעות הכרטיס - הלקוח יהיה זכאי להחלפתו במוצר אחר או לקבלת שובר זיכוי בגינו לבית העסק בו נרכש המוצר המקורי, והכל בהתאם ובכפוף לתקנות ביטול עסקה ולמדיניות ביטול עסקה, החזרות והחלפות של כל חברה/מותג בקבוצת קסטרו-הודיס, כפי שתעודכן מעת לעת. פריטים יוחזרו אך ורק לרשת שבה הם נרכשו כאשר פריטי עודפים יוחזרו בחנויות עודפים בלבד. למידע מלא בנושא, ראה מדיניות ביטול עסקה, החזרות והחלפות של כל אחת מהחברות/המותגים בקבוצת קסטרו-הודיס, המפורסמת באתר.


הוראות כלליות


17. קבוצת קסטרו-הודיס שומרת על זכותה לשנות ולעדכן את הוראות תקנון זה על כל סעיפיו, מעת לעת וכפי שתמצא לנכון, זאת בכפוף להוראות כל דין. תקנון מעודכן יפורסם באתרי חברות ומותגי קבוצת קסטרו-הודיס, ועל כן יש לעיין ולהתעדכן בתקנון שבאתר מעת לעת ובטרם השימוש בכרטיס.


18. בתקנון זה נעשה שימוש בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד. ההתייחסות בתקנון זה לשני המינים כאחד.


19. לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל מקרה של סכסוך או מחלוקות בקשר עם הוראות תקנון זה ו/או עם הכרטיס.


סגור
Loading
Go back to %1